Perfil del contractant (fins 31/12/2010)Perfil del contractant (fins 31/12/2010) - Adjudicacions definitivesPerfil del contractant (fins 31/12/2010) - Adjudicacions definitives
Licitacions | Adjudicacions provisionals | Adjudicacions definitives | Anul.lacions
RefTítolPressupostData PublicacióData Termini
[NOTA]: Els imports no inclouen impostos.

(CO) Contractes Obra
0064ABASTAMENT D’AIGUA AL VEÏNAT DE LA VILOSSA AL MUNICIPI DE SANT MARTÍ VELL302077.40 €21/12/2010 08:00:0017/01/2011 14:00:00
0058AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL FASE 1A”, AL MUNICIPI DE CAMPLLONG755894.66 €11/11/2010 08:00:0009/12/2010 14:00:00
0053URBANITZACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS AL NUCLI DE FELLINES al municipi de Viladasens.SUBVENCIONADA: PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA203346.56 €08/11/2010 08:50:0022/11/2010 14:00:00
0051CAMINS COMARCALS 5A FASE BLOC-4153112.30 €05/08/2010 13:21:00
0045CENTRE DE VISITANTS DEL GIRONÈS. OBRA FINANCIADA PEL FEDER776157.73 €07/05/2010 09:00:0020/05/2010 14:00:00
0022Reforma i ampliació de l’Ajuntament de Sant Andreu Salou342233.28 €05/01/2009 12:00:0005/02/2009 14:00:00
0024Mini deixalleria al municipi de Madremanya56483.39 €
0025Aparcament cementiri al municipi de Sant Jordi Desvalls78750.00 €
0027Mini deixalleria al municipi de Sant Martí de Llémena56483.39 €
0028Reforç de marges carretera a Viladasens55487.20 €
0009Pavimentació camí Púbol al municipi de Madremanya129628.37 €
0010Mòdul prefabricat per escola de Musica del Consell Comarcal del Gironès22025.85 €
0012Consolidació de cunetes del camí de Diana al municipi de Sant Jordi Desvalls76106.89 €
0047ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 2A FASE A SANT ANDREU SALOU. OBRA INCLOSA EN EL PUOSC ANY 2009106692.54 €
0035Ampliació de la Casa de la Vila al municipi de Llambilles193034.19 €
0021Mini deixalleria al municipi de Sant Jordi Desvalls56483.39 €

(GS) Gestió de Serveis Públics
0059Plec de clàusules per a la contractació de la producció audiovisual del Centre de Visitants del Gironès60000.00 €18/11/2010 12:00:0003/12/2010 14:00:00
0060Gestió del servei integral del menjador escolar de l’Escola Pericot de Girona pel període del 2 de novembre del 2010 al 22 de juny del 2011 i les seves pròrrogues (que s’ajustaran al període de curs escolar).101601.00 €17/11/2010 12:00:0025/11/2010 14:00:00
0061Gestió del servei integral del menjador escolar de l’Escola Pla de Girona pel període del 2 de novembre del 2010 al 22 de juny del 2011 i les seves pròrrogues (que s’ajustaran al període de curs escolar).169548.00 €17/11/2010 12:00:0025/11/2010 14:00:00
0054Plec de clàusules per a l’explotació de la concessió de l’Espai de Gastronomia del Centre de Visitants del Gironès. MODIFICACIÓ DEL PLEC I AMPLIACIÓ DE TERMINI. Cànon: Tipus de licitació de 8.400 € anuals el primer any, i 8.400 € + IPC + 3% facturació anual a partir del segon any.8400.00 €12/11/2010 12:00:0022/11/2010 14:00:00
0055Plec de clàusules per a l’explotació de la concessió de l’Espai Botiga, Visites Guiades, Activitats i Tallers del Centre de Visitants del Gironès. MODIFICACIÓ DE PLEC I AMPLIACIÓ DE TERMINI. Cànon: Tipus de licitació per a l’Espai Botiga és de 8.400 € anuals el primer any i 8.400 € + IPC + 3% facturació anual a partir del segon any. Tipus de licitació per les Visites Guiades, Activitats i Tallers és del 10% de la facturació anual.8400.00 €12/11/2010 12:00:0022/11/2010 14:00:00
0056Exposició pública del plec de clàusules i licitació del contracte de serveis per a la venda del paper i cartró procedent del servei de recollida selectiva de la comarca del Gironès, atenent un únic criteri de valoració de les ofertes.03/11/2010 12:00:0018/11/2010 14:00:00
0048Contractació del Servei públic de gestió de residus que presta el Consell Comarcal del Gironès, mitjançant procediment obert atenent a varis criteris de valoració de les ofertes.1340029.33 €13/08/2010 12:00:0008/09/2010 14:00:00
0049Gestió del servei integral del menjador escolar pels CEIP Font de la Pólvora i CEIP Vila-roja de Girona pel curs 2010-2011 (i les seves pròrrogues).146945.40 €05/07/2010 09:00:0013/07/2010 14:00:00
0043Gestió del servei de transport escolar adaptat per a alumnat dels centres d’educació especial PALAU (públic) i JOAN RIU (privat concertat) JR-4 zona Anglès, Bescanó, Salt per al curs 2010-2011 i les seves prorrogues.39977.22 €28/04/2010 12:00:0013/05/2010 14:00:00
0044Gestió del servei de transport escolar adaptat per a alumnat del centre d’educació especial JOAN RIU (privat concertat) JR-5 zona La Cellera, Girona per al curs 2010-2011 i les seves prorrogues.21001.05 €28/04/2010 12:00:0013/05/2010 14:00:00
0046Licitació de contractes de subministrament de senyals pel “Pla de senyalització per els municipis de la Comarca”.78887.55 €12/03/2010 12:00:00
0040Gestió del servei de transport escolar adaptat per a alumnat del CPEE Palu, CPEE Font de l’Abella (038 zona Salt, Sarrià, Girona) per al curs 2009-2010 i les seves prorrogues.42867.63 €10/12/2009 12:00:0018/12/2009 14:00:00
0030Gestió del servei de preparació i entrega dels dinars pel CEIP El Pla, CEIP El Veïnat, CEIP Silvestre Santaló, CEE La Maçana de Salt i CEIP Madrenc de Vilablareix pel curs 2009-2010 (i les seves pròrrogues).118094.40 €08/07/2009 12:00:0021/07/2009 14:00:00
0031Gestió del servei integral del menjador escolar pel CEIP Montjuïc de Girona pel curs 2009-2010 (i les seves pròrrogues).108589.50 €08/07/2009 12:00:0021/07/2009 14:00:00
0032Gestió del servei integral del menjador escolar pel CEIP Santa Eugènia de Girona pel curs 2009-2010 (i les seves pròrrogues).35063.70 €08/07/2009 12:00:0021/07/2009 14:00:00
0033Gestió del servei integral del menjador per l’IES Jaume Vicens Vives de Girona pel curs 2009-2010 (i les seves pròrrogues).68370.00 €08/07/2009 12:00:0021/07/2009 14:00:00
0026Gestió de les deixalleries de Cassà de la Selva, Celrà i Sant Gregori.99360.00 €10/03/2009 12:00:0025/03/2009 14:00:00
0013Gestió del servei de transport escolar per a alumnat del CEIP LACUSTÀRIA I IES LLAGOSTERA (024, zona Sant Miquel d’Aro, Els Escuts) pel curs 2008-2009 i les seves prorrogues35387.61 €11/11/2008 12:00:0019/11/2008 14:00:00
0014Gestió del servei de transport escolar per a alumnat del CEIP LACUSTÀRIA I IES LLAGOSTERA (025, zona La Mata) pel curs 2008-2009 i les seves prorrogues36265.53 €11/11/2008 12:00:0019/11/2008 14:00:00
0015Gestió del servei de transport escolar per a alumnat del CEIP PERICOT(040, zona Montjuïc, Jutjats...) pel curs 2008-2009 i les seves prorrogues68996.37 €11/11/2008 12:00:0019/11/2008 14:00:00
0016Gestió del servei de transport escolar per a alumnat de l’IES VILABLAREIX (053, zona Quart, Fornells...) pel curs 2008-2009 i les seves prorrogues36332.79 €11/11/2008 12:00:0019/11/2008 14:00:00
0017Gestió del servei de transport escolar per a alumnat de la USEE del CEIP MARTA MATA (054 Salt, Vila-roja...) pel curs 2008-2009 i les seves prorrogues27243.84 €11/11/2008 12:00:0019/11/2008 14:00:00
0018Gestió del servei de transport escolar adaptat per a alumnat del centre JOAN RIU (Consorci Sant Gregori) (JR-1 zona Roses) pel curs 2008-2009 i les seves prorrogues57845.37 €11/11/2008 12:00:0019/11/2008 14:00:00
0019Gestió del servei de transport escolar adaptat per a alumnat del centre JOAN RIU (Consorci Sant Gregori) (JR-2 zona Cassà) pel curs 2008-2009 i les seves prorrogues59539.26 €11/11/2008 12:00:0019/11/2008 14:00:00
0020Gestió del servei de transport escolar adaptat per a alumnat del centre JOAN RIU (Consorci Sant Gregori) (JR-3 zona Salt, Bordils) pel curs 2008-2009 i les seves prorrogues28762.50 €11/11/2008 12:00:0019/11/2008 14:00:00
0007Contractació de la gestió de les activitats educatives musicals a desenvolupar a l'aula de l'Escola de Música del Gironès (EMG) a Cassà de la Selva65000.00 €02/10/2008 12:00:0017/10/2008 14:00:00
0008Contractació de la gestió de les activitats educatives musicals a desenvolupar a l'aula de l'Escola de Música del Gironès (EMG) a Llagostera65000.00 €02/10/2008 12:00:0017/10/2008 14:00:00
0041Gestió del servei integral del menjador escolar al CEIP Vila-Roja de Girona pel període comprès entre gener i juny de 2010. Procediment Negociat sense publicitat. Tramitació urgent.31845.00 €29/12/2009 14:00:00
0052Gestió del servei integral del menjador escolar al CEIP Carme Auguet de Girona per al curs 2010/2011 (i les seves pròrrogues). Procediment Negociat sense publicitat. Tramitació urgent.12036.00 €20/07/2010 14:00:00

(SM) Suministraments
0063Plec de clàusules per a la contractació del subministrament i instal.lació dels sistemes d’il.luminació i d’equipament audiovisual del Centre de Visitants del Gironès89000.00 €01/12/2010 12:00:0020/12/2010 14:00:00
0062Exposició pública dels Plecs de clàusules tècniques i administratives i licitació del contracte de subministrament de bosses de ràfia pel foment de la recollida selectiva de paper/cartró, vidre i envasos lleugers a les llars del Gironès30591.58 €19/11/2010 12:00:0007/12/2010 14:00:00
0037Contracte de subministrament corresponent a una deixalleria mòbil per a la comarca del Gironès69950.00 €11/11/2009 12:00:0026/11/2009 14:00:00
0036Contracte de subministrament, instal·lació i manteniment d'equipaments de control d'accessos i vídeo vigilància per a les deixalleries de la comarca del Gironès44828.00 €09/10/2009 12:00:0019/10/2009 14:00:00
0023Subministrament de garrafes d'oli per a la campanya de recollida d'olis vegetals domèstics al Gironès33781.20 €

(SV) Serveis
0029Servei de redacció de tres plans especials urbanístics de l'Anella verda de l'àrea urbana de Girona al seu pas pels municipis de Bescanó, Salt i Sant Gregori44224.40 €
0038Servei de manteniment i millora dels marges del Güell (Torrent de Can Garrofa) al seu pas pel municipi d'Aiguaviva32756.08 €
0034Contracte corresponent a la gestió de les activitats educatives teatrals de l’Escola de Teatre del Gironèsaula ETG: 3470.00 €/aula ETG
coordinació ETG: 1300.00 €
0057Contracte corresponent a les activitats educatives teatrals de l’Escola de Teatre del Gironèsaula ETG: 3470.00 €/aula ETG
coordinació ETG: 1300.00 €