Perfil del contractant (fins 31/12/2010)Perfil del contractant (fins 31/12/2010) - LicitacionsPerfil del contractant (fins 31/12/2010) - Licitacions
Licitacions | Adjudicacions provisionals | Adjudicacions definitives | Anul.lacions
RefTítolPressupostData PublicacióData Termini
[NOTA]: Els imports no inclouen impostos.

(GS) Gestió de Serveis Públics
0042Licitació de contractes de subministrament de senyals pel “Pla de senyalització per els municipis de la Comarca”.78887.55 €12/03/2010 12:00:0029/03/2010 14:00:00